หอการค้าจังหวัด
จังหวัด
สุโขทัย
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดสุโขทัย
199 หมู่ 6 ถนนศรีสัช - อุตรดิตถ์ ป่างิ้ว ศรีสัชนาลัย 64130
โทรศัพท์
08 1046 5888, 08 1039 1999
โทรสาร
0 5561 5359

นายโกวิทย์ ทรงคุณ

ประธานหอการค้าจังหวัดสุโขทัย

YEC

สุกัญจ์สินี บุญผ่องศรี

ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดสุโขทัย

จังหวัด
สุโขทัย
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดสุโขทัย
199 หมู่ 6 ถนนศรีสัช - อุตรดิตถ์ ป่างิ้ว ศรีสัชนาลัย 64130
โทรศัพท์
06 3665 6224
อีเมล