หอการค้าจังหวัด
จังหวัด
สุรินทร์
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดสุรินทร์
อาคาร otop องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ถนนหลักเมือง ในเมือง เมืองสุรินทร์ 32000
โทรศัพท์
0 4451 2814, 09 3320 9299
โทรสาร
0 4451 2814
อีเมล

นายสมบัติ สมบูรณ์เทอดธนา

ประธานหอการค้าจังหวัดสุรินทร์

YEC

ณัฏฐมีนา วงศ์วัฒนะ

ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดสุรินทร์

จังหวัด
สุรินทร์
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดสุรินทร์
อาคาร otop องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ถนนหลักเมือง ในเมือง เมืองสุรินทร์ 32000
โทรศัพท์
06 1956 9262
อีเมล