หอการค้าจังหวัด
จังหวัด
สุราษฎร์ธานี
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี
531/29 ถนนชนเกษม 22 ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์
0 7728 8963 , 08 8766 3255
โทรสาร
0 7728 9864
เว็บไซต์

นายจรุงศักดิ์ สุรัฐชนานนท์

ประธานหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี

YEC

รัฐธรรม แสงสุริยัน

ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัด
สุราษฎร์ธานี
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี
531/29 ถนนชนเกษม 22 ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์
09 5474 4254
อีเมล