หอการค้าจังหวัด
จังหวัด
สุพรรณบุรี
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดสุพรรณบุรี
135/1 โรงแรมสองพันบุรี ถนนประชาธิปไตย ท่าพี่เลี้ยง เมืองสุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์
0 3552 2452, 08 1357 9675
โทรสาร
0 3552 2452

นายครองพล พนาสันติภาพ

ประธานหอการค้าจังหวัดสุพรรณบุรี

YEC

ประพิณ เศรษฐชยานนท์

ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดสุพรรณบุรี

จังหวัด
สุพรรณบุรี
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดสุพรรณบุรี
135/1 โรงแรมสองพันบุรี ถนนประชาธิปไตย ท่าพี่เลี้ยง เมืองสุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์
08 3945 6266
อีเมล