หอการค้าจังหวัด
จังหวัด
สิงห์บุรี
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดสิงห์บุรี
1016/19 ถนนสิงห์บุรี - บางพาน บางพุทรา เมืองสิงห์บุรี 16000
โทรศัพท์
0 3652 0033, 09 4662 9911
โทรสาร
0 3652 0688
อีเมล

ว่าที่ รอ. ณัฐพิสิฐ เจริญถิรวิสิฐ

ประธานหอการค้าจังหวัดสิงห์บุรี

YEC

สิริกร ศิริวัฒน์

ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัด
สิงห์บุรี
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดสิงห์บุรี
1016/19 ถนนสิงห์บุรี - บางพาน บางพุทรา เมืองสิงห์บุรี 16000
โทรศัพท์
08 6936 5955
อีเมล