หอการค้าจังหวัด
จังหวัด
สระบุรี
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดสระบุรี
36 อาคารสวนริมเขา ชั้น 2 หมู่ 6 ถนนมิตรภาพ ตลิ่งชัน เมืองสระบุรี 18000
โทรศัพท์
0 3673 1333, 08 6445 8372
โทรสาร
0 3673 1334

นายจรูญ จึงยิ่งเรืองรุ่ง

ประธานหอการค้าจังหวัดสระบุรี

YEC

อรอุษา จึงยิ่งเรืองรุ่ง

ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดสระบุรี

จังหวัด
สระบุรี
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดสระบุรี
36 อาคารสวนริมเขา ชั้น 2 หมู่ 6 ถนนมิตรภาพ ตลิ่งชัน เมืองสระบุรี 18000
โทรศัพท์
08 5156 4645
อีเมล