หอการค้าจังหวัด
จังหวัด
สมุทรสาคร
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร
1240/7 ถนนเอกชัย มหาชัย เมืองสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์
0 3482 0737, 0 3482 0822, 08 6763 1133
โทรสาร
0 3482 0738

นางอำไพ หาญไกรวิไลย์

ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร

YEC

ภูมิกร มงคลมณีผล

ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร

จังหวัด
สมุทรสาคร
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร
1240/7 ถนนเอกชัย มหาชัย เมืองสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์
09 5198 7965
อีเมล