หอการค้าจังหวัด
จังหวัด
สมุทรสงคราม
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดสมุทรสงคราม
อาคารศูนย์โอทอปเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 แม่กลอง เมืองสมุทรสงคราม 75000
โทรศัพท์
0 3471 8154, 0 3471 8164
โทรสาร
0 3471 8154

นายบุญสร้าง บุญกอง

ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสงคราม

YEC

ธนาภา แสงวณิช

ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดสมุทรสงคราม

จังหวัด
สมุทรสงคราม
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดสมุทรสงคราม
อาคารศูนย์โอทอปเฉลิ... แม่กลอง เมืองสมุทรสงคราม 75000
โทรศัพท์
09 6356 6445
อีเมล