หอการค้าจังหวัด
จังหวัด
สมุทรปราการ
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ
อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ชั้น 1) ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์
0 2395 4116, 0 2388 0495
โทรสาร
0 2388 0494

นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม

ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ

YEC

นิธินันท์ ยศพยุงศักดิ์

ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ

จังหวัด
สมุทรปราการ
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ
อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ชั้น 1) ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์
08 0968 8999
อีเมล