หอการค้าจังหวัด
จังหวัด
สตูล
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดสตูล
45/36 ถนนสตูธานี พิมาน เมืองสตูล 91000
โทรศัพท์
0 7472 5025
โทรสาร
0 7472 5025
อีเมล

ดร. พิทักษ์สิทธิ์ ชีวรัฐพัฒน์

ประธานหอการค้าจังหวัดสตูล

YEC

ชวรณ สุธาพาณิชย์

ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดสตูล

จังหวัด
สตูล
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดสตูล
45/36 ถนนสตูธานี พิมาน เมืองสตูล 91000
โทรศัพท์
08 9733 4636
อีเมล