หอการค้าจังหวัด
จังหวัด
สงขลา
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดสงขลา
29 ถนนโชติวิทยะกุล 4 หาดใหญ่ หาดใหญ่ 90110
โทรศัพท์
0 7424 6583, 0 7424 6388, 08 1766 6275
โทรสาร
0 7442 9400

นายกวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล

ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา

YEC

ชัยวัฒน์ ประยงค์มรกต

ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดสงขลา

จังหวัด
สงขลา
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดสงขลา
29 ถนนโชติวิทยะกุล 4 หาดใหญ่ หาดใหญ่ 90110
โทรศัพท์
08 9196 4944