หอการค้าจังหวัด
จังหวัด
สกลนคร
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดสกลนคร
อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ชั้น 2) 1892/3 ถนนสุขเกษม ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร 47000
โทรศัพท์
0 4271 2334
โทรสาร
0 4273 3636
เว็บไซต์

นายเศกสรร ชนาวิโชติ

ประธานหอการค้าจังหวัดสกลนคร

YEC

โอภาส โชคสกุลพร

ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดสกลนคร

จังหวัด
สกลนคร
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดสกลนคร
อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ชั้น 2) 1892/3 ถนนสุขเกษม ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร 47000
โทรศัพท์
09 4964 9789