หอการค้าจังหวัด
จังหวัด
ศรีสะเกษ
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ
131 ถนนปลัดมณฑล เมืองเหนือ เมืองศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์
0 4561 3022, 0 4562 2115
โทรสาร
0 4561 7311
อีเมล
เว็บไซต์

นายสฤษฏ์ นาควารินทร์

ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ

YEC

ภูวนัตถ์ มหาสุวีระชัย

ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัด
ศรีสะเกษ
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ
131 ถนนปลัดมณฑล เมืองเหนือ เมืองศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์
08 7262 6441
อีเมล