หอการค้าจังหวัด
จังหวัด
ลำพูน
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดลำพูน
249/3 หมู่ 3 เวียงยอง เมืองลำพูน 51000
โทรศัพท์
0 5351 0686, 08 6920 0952
โทรสาร
0 5351 0686
อีเมล

นายณรงค์ ธรรมจารี

ประธานหอการค้าจังหวัดลำพูน

YEC

ธารนันท์ น้าประทานสุข

ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดลำพูน

จังหวัด
ลำพูน
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดลำพูน
249/3 หมู่ 3 เวียงยอง เมืองลำพูน 51000
โทรศัพท์
06 4261 9354
อีเมล