หอการค้าจังหวัด
จังหวัด
ร้อยเอ็ด
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด
ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ถนนเทวาภิบาล ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์
0 4351 5004
โทรสาร
0 4351 5004

ดร. สุมาลัย ศิริพานิช

ประธานหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด

YEC

ชลทิชา ชิตวิเศษ

ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด

จังหวัด
ร้อยเอ็ด
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด
ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ถนนเทวาภิบาล ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์
08 1729 7444
อีเมล