หอการค้าจังหวัด
จังหวัด
ระยอง
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดระยอง
88/8 หมู่ 2 ทับมา เมืองระยอง 21000
โทรศัพท์
0 3301 4614
โทรสาร
0 3301 4615
เว็บไซต์

นายนพดล ตั้งทรงเจริญ

ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง

YEC

วีรยุทธ อนุจิตรอนันต์

ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดระยอง

จังหวัด
ระยอง
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดระยอง
88/8 หมู่ 2 ทับมา เมืองระยอง 21000
โทรศัพท์
09 5465 6451