หอการค้าจังหวัด
จังหวัด
มุกดาหาร
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดมุกดาหาร
93/25 ถนนมุกดาหาร - ดอนตาล ศรีบุญเรือง เมืองมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์
0 4263 3508
โทรสาร
0 4263 3528

นายภมร เชาว์ศิริกุล

ประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร

YEC

รัฐวิรุฬห์ ชาญจึงถาวร

ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดมุกดาหาร

จังหวัด
มุกดาหาร
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดมุกดาหาร
93/25 ถนนมุกดาหาร - ดอนตาล ศรีบุญเรือง เมืองมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์
08 7227 7255
อีเมล