หอการค้าจังหวัด
จังหวัด
มหาสารคาม
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดมหาสารคาม
188 หมู่ 14 บ้านวังน้ำเย็น (ในบริเวณหอพักตักสิลานครคอนโดมิเนียม) เกิ้ง เมืองมหาสารคาม 44000
โทรศัพท์
0 4371 0570, 08 8557 6682
โทรสาร
0 4371 0570
เว็บไซต์

นายณรงค์ เหล่าสุวรรณ

ประธานหอการค้าจังหวัดมหาสารคาม

YEC

ภาคิน ติระพงศ์ไพบูลย์

ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดมหาสารคาม

จังหวัด
มหาสารคาม
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดมหาสารคาม
188 หมู่ 14 บ้านวังน้ำเย็น (ในบริเวณหอพักตักสิลานครคอนโดมิเนียม) เกิ้ง เมืองมหาสารคาม 44000
โทรศัพท์
08 9964 6599
อีเมล