หอการค้าจังหวัด
จังหวัด
ภูเก็ต
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดภูเก็ต
68, 70 ถนนพูนผล ตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต 83000
โทรศัพท์
0 7621 7567-8, 08 1326 2506
โทรสาร
0 7660 0103
อีเมล

นายธนูศักดิ์ พึ่งเดช

ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต

YEC

กฤษฎาพงษ์ ต้นทอง

ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดภูเก็ต

จังหวัด
ภูเก็ต
ที่อยู่
17/18 ถนนเจ้าฟ้า ตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต 83000
โทรศัพท์
08 9724 1683