หอการค้าจังหวัด
จังหวัด
พิจิตร
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดพิจิตร
ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ชั้น 2 ถนนพิจิตร - ตะพานหิน ในเมือง เมืองพิจิตร 60000
โทรศัพท์
0 5661 3114
โทรสาร
0 5661 3114

นายเจนศิลป์ เจริญบวรศักดิ์

ประธานหอการค้าจังหวัดพิจิตร

YEC

ธีรดนย์ คงสิทธิ์รัตนตระกูล

ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดพิจิตร

จังหวัด
พิจิตร
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดพิจิตร
ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ชั้น 2 ถนนพิจิตร - ตะพานหิน ในเมือง เมืองพิจิตร 60000
โทรศัพท์
08 5536 2459
อีเมล