หอการค้าจังหวัด
จังหวัด
พังงา
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดพังงา
73/4 หมู่ 3 ถนนเทศบาลบำรุง ถ้ำน้ำผุด เมืองพังงา 82000
โทรศัพท์
0 7648 1468
โทรสาร
0 7648 1468

นายกฤษ ศรีฟ้า

ประธานหอการค้าจังหวัดพังงา

YEC

วัชระ พรหมพันธุ์

ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดพังงา

จังหวัด
พังงา
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดพังงา
73/4 หมู่ 3 ถนนเทศบาลบำรุง ถ้ำน้ำผุด เมืองพังงา 82000
โทรศัพท์
06 2974 9959
อีเมล