หอการค้าจังหวัด
จังหวัด
ปัตตานี
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดปัตตานี
400/62 หมู่บ้านชูเกียรติธานี หมู่ 4 ถนนหนองจิก รูสะมิแล เมืองปัตตานี 94000
โทรศัพท์
0 7345 0826 , 09 3772 1372
โทรสาร
0 7345 0825

นายณัฐนนท์ พงษ์ธัญญะวิริยา

ประธานหอการค้าจังหวัดปัตตานี

YEC

ณัฐวุฒิ นิธิอุทัย

ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดปัตตานี

จังหวัด
ปัตตานี
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดปัตตานี
400/62 หมู่บ้านชูเกียรติธานี หมู่ 4 ถนนหนองจิก รูสะมิแล เมืองปัตตานี 94000
โทรศัพท์
08 1303 6539
อีเมล