หอการค้าจังหวัด
จังหวัด
ปราจีนบุรี
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดปราจีนบุรี
209/6 ถนนแก้วพิจิตร หน้าเมือง เมืองปราจีนบุรี 25000
โทรศัพท์
0 3721 3501
โทรสาร
0 3721 3501
อีเมล

นายชุมพล สมใจ

ประธานหอการค้าจังหวัดปราจีนบุรี

YEC

วีรวุธ คร้ามฤทธิ์

ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัด
ปราจีนบุรี
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดปราจีนบุรี
209/6 ถนนแก้วพิจิตร หน้าเมือง เมืองปราจีนบุรี 25000
โทรศัพท์
09 7989 2326