หอการค้าจังหวัด
จังหวัด
ปทุมธานี
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดปทุมธานี
90/21 หมู่ 4 บ้านฉาง เมืองปทุมธานี 12000
โทรศัพท์
0 2581 1738 - 9
โทรสาร
0 2581 1738
เว็บไซต์

นายสุรพงษ์ เป้ากลาง

ประธานหอการค้าจังหวัดปทุมธานี

YEC

กล้าณรงค์ เภตรา

ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดปทุมธานี

จังหวัด
ปทุมธานี
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดปทุมธานี
90/21 หมู่ 4 บ้านฉาง เมืองปทุมธานี 12000
โทรศัพท์
06 4789 6624