หอการค้าจังหวัด
จังหวัด
บุรีรัมย์
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์
444 หมู่ 3 ถนนรอบเมือง อิสาณ เมืองบุรีรัมย์ 31000
โทรศัพท์
0 4461 2811
โทรสาร
0 4461 2811
อีเมล

นายณัชอิสร์ ศรีสุขพรชัย

ประธานหอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์

YEC

ชญานิษฐ ชึรัมย์

ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์

จังหวัด
บุรีรัมย์
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์
444 หมู่ 3 ถนนรอบเมือง อิสาณ เมืองบุรีรัมย์ 31000
โทรศัพท์
08 8594 2242
อีเมล