หอการค้าจังหวัด
จังหวัด
บึงกาฬ
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดบึงกาฬ
260 หมู่ 9 ถนนพังโคน – บึงกาฬ บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ 38000
โทรศัพท์
09 5668 2146
โทรสาร
0 4208 8232
เว็บไซต์

นางกุสุมา หงษ์ชูตา

ประธานหอการค้าจังหวัดบึงกาฬ

YEC

ณัฐพงศ์ เข็มศิริ

ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดบึงกาฬ

จังหวัด
บึงกาฬ
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดบึงกาฬ
260 หมู่ 9 ถนนพังโคน – บึงกาฬ บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ 38000
โทรศัพท์
09 6086 6191
อีเมล