หอการค้าจังหวัด
จังหวัด
น่าน
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดน่าน
82/1 ถนนมหาวงศ์ ในเวียง เมืองน่าน 55000
โทรศัพท์
054-775-143
โทรสาร
054-775-143
อีเมล

นายศรีรุ่ง รัตนศิลา

ประธานหอการค้าจังหวัดน่าน

YEC

ว่าที่ร.ต.หญิงศิริพร อันชัน

ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดน่าน

จังหวัด
น่าน
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดน่าน
82/1 ถนนมหาวงศ์   ในเวียง เชียงกลาง 55000
โทรศัพท์
08 7190 2823