หอการค้าจังหวัด
จังหวัด
นราธิวาส
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดนราธิวาส
550/31 - 32 ถนนประชาวิวัฒน์ สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก 96120
โทรศัพท์
0 7361 1767
โทรสาร
0 7361 5169
อีเมล

นายกิตติ หวังธรรมมั่ง

ประธานหอการค้าจังหวัดนราธิวาส

YEC

สันติ นราประเสริฐกุล

ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดนราธิวาส

จังหวัด
นราธิวาส
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดนราธิวาส
550/31 - 32 ถนนประชาวิ... สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก 96120
โทรศัพท์
08 2433 3334
อีเมล