หอการค้าจังหวัด
จังหวัด
นนทบุรี
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดนนทบุรี
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนรัตนาธิเบศร์ บางกระสอ เมืองนนทบุรี 11000
โทรศัพท์
0 2591 7879, 08 9224 0662
โทรสาร
0 2591 7878
เว็บไซต์

นายเรืองศักดิ์ แสงเพ็ญพราว

ประธานหอการค้าจังหวัดนนทบุรี

YEC

กมลวัฒน์ ตุลยสุวรรณ

ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดนนทบุรี

จังหวัด
นนทบุรี
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดนนทบุรี
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนรัตนาธิเบศร์ บางกระสอ เมืองนนทบุรี 11000
โทรศัพท์
09 3595 4636
อีเมล