หอการค้าจังหวัด
จังหวัด
นครสวรรค์
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดนครสวรรค์
ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังเก่า) ชั้นล่าง ถนนสวรรค์วิถี ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์
0 5680 3504, 08 1532 0887
โทรสาร
0 5680 3561
อีเมล

ทพ. สมยศ นะลำเลียง

ประธานหอการค้าจังหวัดนครสวรรค์

YEC

ศุภวัฒน์ วงษ์ขมทอง

ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดนครสวรรค์

จังหวัด
นครสวรรค์
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดนครสวรรค์
ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังเก่า) ชั้นล่าง ถนนสวรรค์วิถี ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์
09 8782 4145
อีเมล