หอการค้าจังหวัด
จังหวัด
นครศรีธรรมราช
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช
129/560 หมู่บ้านเมืองทอง หมู่ 2 ถนนวันดีโฆษิตกุลพร ปากนคร เมืองนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์
0 7532 5223, 08 6478 1737
โทรสาร
0 7532 5224

นายกรกฎ เตติรานนท์

ประธานหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช

YEC

กุลสิริ เกรียงไกร

ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช

จังหวัด
นครศรีธรรมราช
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช
129/560 หมู่บ้านเมืองทอง หมู่ 2 ถนนวันดีโฆษิตกุลพร ปากนคร เมืองนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์
08 5819 5724