หอการค้าจังหวัด
จังหวัด
นครราชสีมา
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา
1818 ถนนสุรนารายณ์ ในเมือง เมืองนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์
0 4429 6121 - 3, 08 6461 7728
โทรสาร
0 4429 6124, 0 4429 6111
อีเมล
เว็บไซต์

นายชัชวาล วงศ์จร

ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา

YEC

สุขเกษม งามสะพรั่ง

ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา

จังหวัด
นครราชสีมา
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา
1818 ถนนสุรนารายณ์ ในเมือง เมืองนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์
08 1878 9119
อีเมล