หอการค้าจังหวัด
จังหวัด
นครพนม
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดนครพนม
182/7 ถนนพินิจรังสรรค์ ในเมือง เมืองนครพนม 48000
โทรศัพท์
0 4250 2007, 08 8760 4462
โทรสาร
0 4250 2008
อีเมล

นายสมนาม เหล่าเกียรติ

ประธานหอการค้าจังหวัดนครพนม

YEC

ธนพัต ทีฆธนานนท์

ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดนครพนม

จังหวัด
นครพนม
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดนครพนม
182/7 ถนนพินิจรังสรรค์ ในเมือง เมืองนครพนม 48000
โทรศัพท์
09 5562 6561
อีเมล