หอการค้าจังหวัด
จังหวัด
นครปฐม
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดนครปฐม
151/79 ถนนราชวิถี พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม 73000
โทรศัพท์
0 3425 4647, 08 1857 9771
โทรสาร
0 3425 4231
อีเมล
เว็บไซต์

นายพัลลภ เวศย์วรุตม์

ประธานหอการค้าจังหวัดนครปฐม

YEC

ทินพันธุ์ วัฒนอัครโภคิน

ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดนครปฐม

จังหวัด
นครปฐม
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดนครปฐม
151/79  ถนนราชวิถี พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม 73000
โทรศัพท์
08 3295 6666
อีเมล