หอการค้าจังหวัด
จังหวัด
ตราด
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดตราด
อาคารศาลาประชาคมจังหวัดตราด (ชั้นบน) ข้างศาลากลางจังหวัดตราด ถนนราษฎร์นิยม บางพระ เมืองตราด 23000
โทรศัพท์
0 3952 0430, 0 3952 1275
โทรสาร
0 3952 5232
อีเมล
เว็บไซต์

นายวุฒิพงศ์ รัตนมณฑ์

ประธานหอการค้าจังหวัดตราด

YEC

จตุพัฒน์ ฤกษ์สหกุล

ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดตราด

จังหวัด
ตราด
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดตราด
อาคารศาลาประชาคมจังหวัดตราด (ชั้นบน) ข้างศาลากลางจังหวัดตราด ถนนราษฎร์นิยม บางพระ เมืองตราด 23000
โทรศัพท์
08 5099 6547