หอการค้าจังหวัด
จังหวัด
ตรัง
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดตรัง
188 ถนนกันตัง ทับเที่ยง เมืองตรัง 92000
โทรศัพท์
0 7529 0181
โทรสาร
0 7529 0182
เว็บไซต์

นายพิชัย มะนะสุทธิ์

ประธานหอการค้าจังหวัดตรัง

YEC

ปิยะ สุทธพรรณ

ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดตรัง

จังหวัด
ตรัง
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดตรัง
188 ถนนกันตัง ทับเที่ยง เมืองสตูล 92000
โทรศัพท์
08 3636 4412