หอการค้าจังหวัด
จังหวัด
ชุมพร
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดชุมพร
190 ซอยสหกรณ์ ถนนสหกรณ์ ท่าตะเภา เมืองชุมพร 86000
โทรศัพท์
0 7750 2575, 0 7750 2516

นายไพบูลย์ ลิ้มเลิศวาที

ประธานหอการค้าจังหวัดชุมพร

YEC

อรรถสิทธิ์ ลิมสถายุรัตน์

ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดชุมพร

จังหวัด
ชุมพร
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดชุมพร
190 ซอยสหกรณ์ ถนนสหกรณ์ ท่าตะเภา เมืองชุมพร 86000
โทรศัพท์
09 5454 9456
อีเมล