หอการค้าจังหวัด
จังหวัด
ชัยภูมิ
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดชัยภูมิ
310/90 อาคาร กรอ.จังหวัดชัยภูมิ ถนนนนทนาคร ในเมือง เมืองชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์
0 4481 1511, 08 9717 1007
โทรสาร
0 4481 7770
อีเมล
เว็บไซต์

นายสิทธิพล สุทธิศักดิ์ภักดี

ประธานหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ

YEC

วรเจตน์ ชัยวิรัตนะ

ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดชัยภูมิ

จังหวัด
ชัยภูมิ
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดชัยภูมิ
310/90 อาคาร กรอ.จังหวัดชัยภูมิ ถนนนนทนาคร ในเมือง เมืองชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์
08 9717 6617
อีเมล