หอการค้าจังหวัด
จังหวัด
ชัยนาท
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดชัยนาท
58/7 ถนนวงษ์โต ในเมือง เมืองชัยนาท 17000
โทรศัพท์
0 5641 2305, 08 3530 6084
โทรสาร
0 5641 2305

นางอารี คำสวัสดิ์

ประธานหอการค้าจังหวัดชัยนาท

YEC

บรม โอภาศิริโฆษิต

ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดชัยนาท

จังหวัด
ชัยนาท
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดชัยนาท
58/7 ถนนวงษ์โต ในเมือง เมืองชัยนาท 17000
โทรศัพท์
09 9915 3565