หอการค้าจังหวัด
จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา
450 - 452 - 454 ถนนฉะเชิงเทรา - บางปะกง หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์
0 3851 4105
โทรสาร
0 3851 4106
อีเมล
เว็บไซต์

นายประโยชน์ โสรัจจกิจ

ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา

YEC

เพราพิลาส พุทธา

ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา

จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา
450 - 452 - 454 ถนนฉะเชิงเทรา - บางปะกง หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์
09 8226 5991