หอการค้าจังหวัด
จังหวัด
กำแพงเพชร
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดกำแพงเพชร
อาคารศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้าน ถนนเทศา 1 ในเมือง เมืองกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์
0 5571 3050
โทรสาร
0 5571 3050

นายนิกร ภากรนิพัทธ์

ประธานหอการค้าจังหวัดกำแพงเพชร

YEC

ธนพงศ์ ลี้วัฒนา

ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดกำแพงเพชร

จังหวัด
กำแพงเพชร
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดกำแพงเพชร
อาคารศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้าน ถนนเทศา 1 ในเมือง เมืองกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์
09 5632 3623
อีเมล