หอการค้าจังหวัด
จังหวัด
กาฬสินธุ์
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4 ถนนบายพาสเลี่ยงเมือง กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์
0 4382 2188
โทรสาร
0 4384 0525, 08 9422 0470
อีเมล

นายสิทธิศักดิ์ ยนต์ตระกุล

ประธานหอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์

YEC

ธนาวุฒิ มิ่งมิตรมี

ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัด
กาฬสินธุ์
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4 ถนนบายพาสเลี่ยงเมือง กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์
08 4635 4944
อีเมล