หอการค้าจังหวัด
จังหวัด
กาญจนบุรี
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดกาญจนบุรี
อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัด (หลังเดิม) ในบริเวณศาลากลางจังหวัด ปากแพรก เมืองกาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์
0 3451 2257, 08 1736 8863
โทรสาร
0 3462 3621
อีเมล
เว็บไซต์

นายบุญชู วิวัฒนาทร

ประธานหอการค้าจังหวัดกาญจนบุรี

YEC

ณัฐรินทร์ พงษ์วิทยภานุ

ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดกาญจนบุรี

จังหวัด
กาญจนบุรี
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดกาญจนบุรี
อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัด (หลังเดิม) ในบริเวณศาลากลางจังหวัด ปากแพรก เมืองกาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์
08 1763 2284