หอการค้าจังหวัด
จังหวัด
กระบี่
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดกระบี่
1/23 - 24 ถนนวัชระ กระบี่ใหญ่ เมืองกระบี่ 81000
โทรศัพท์
0 7570 0203-4, 08 8762 0977
โทรสาร
0 7570 0205
เว็บไซต์

นายสิริธร จุลชู

ประธานหอการค้าจังหวัดกระบี่

YEC

วงศกร ลิ่มตระกูล

ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดกระบี่

จังหวัด
กระบี่
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดกระบี่
1/23 - 24 ถนนวัชระ กระบี่ใหญ่ เมืองกระบี่ 81000
โทรศัพท์
08 9789 9956