"นับถอยหลัง APEC CEO Summit 2022 เวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผู้นำธุรกิจแห่งเอเชียแปซิฟิก
พร้อมผนึกกำลัง PwC - พันธมิตรด้านองค์ความรู้ ผู้สนับสนุนข้อมูลธุรกิจเชิงลึก"


        สภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปด (ABAC) นำโดย ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ประธาน APEC CEO Summit 2022 และสมาชิกสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปคไทย พร้อมด้วย นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ Executive Director, APEC CEOSummit 2022 และ Alternate Member สภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปคไทย แถลงความพร้อมในฐานะเจ้าภาพ ในฐานะผู้ดำเนินงาน APEC CEO Sunmit 2022 เวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผู้นำธุรกิจแห่งเอเชียแปซิฟิกรวม 21 เขตเศรษฐกิจแห่งปื มั่นใจในแนวทาง การรับรอง และการสนับสนุนข้อมูลเชิงลึกระหว่างการประชุมวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2565 ผ่านการผนึกกำลังกับ PwC - พันธมิตรด้านองค์ความรู้ ผู้สนับสนุนข้อมูลด้านธุรกิจตลอดกิจกรรม

 

"เอเปค - G20" ความหวัง ความพร้อม ประเทศไทย | ตอบโจทย์ | 9 ก.ย. 65