คุณกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย คุณสนั่น อังอุบลกุล รองประธานฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ อาทิ Mr.Stanley Kang, คุณปริม จิตจรุงพร , คุณศรัณยู ชเนศร์ , คุณชูเดข เตชะไพบูลย์ และอาจารย์สมพงษ์ แก้วเจริญไพศาล ตัวแทนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกันทำพิธีส่งมอบห้องแยกป้องกันเชื้อความดันลบ (Negative Pressure Isolation Room) ให้แก่โรงพยาบาลกลาง โดยมี นพ.เพชรพงษ์ กำจรกิจการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง และผู้บริหารโรงพยาบาล เป็นผู้รับมอบ  อ่านเพิ่มเติม  

วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 ส่งมอบห้องแยกป้องกันเชื้อความดันลบ (Negative Pressure Isolation Room) ให้กับโรงพยาบาลปทุมธานี 

อ่านเพิ่มเติม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 ส่งมอบห้องตรวจเชื้อความดับลบแบบเคลื่อนที่ (Negative Pressure SWAB Unit) ให้แก่โรงพยาบาลปากเกร็ด 2 จังหวัดนนทบุรี

อ่านเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ส่งมอบห้องตรวจเชื้อความดันลบแบบเคลื่อนที่ (Mobile Negative Pressure SWAB Unit) ให้กับ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

อ่านเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 ส่งมอบห้องตรวจเชื้อความดันลบแบบเคลื่อนที่ (Mobile Negative Pressure SWAB Unit) ให้กับโรงพยาบาลรามัน จังหวัดยะลา

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ทำพิธีส่งมอบห้องแยกป้องกันเชื้อความดันลบ ( Negative Pressure Isolation Room ) จำนวน 1 ห้อง ให้แก่โรงพยาบาลพุทธโสธร

อ่านเพิ่มเติม

วันศุกร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2563 มอบห้องตรวจเชื้อความดันบวกแบบเคลื่อนที่ (Positive Pressure Isolation Chamber) ให้กับโรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา

อ่านเพิ่มเติม

 

ติดตามข่าวสารการมอบห้องตรวจเชื้อความดันบวกแบบเคลื่อนที่เพิ่มเติม
Website : https://is.gd/cx8Vue
Line : https://bit.ly/2ZiAoCc
Instragram : https://bit.ly/2v5TYE7
Facebook : https://bit.ly/2V388o8
YouTube Channel : https://bit.ly/2Un4uAU