ประวัติ

Directors of The Thai Chamber of Commerce 2019-2020

Director of Executive Board

Dr. Dej Churdsuwanrak
บริษัท กรุงเทพโอเอคอมส์ จำกัด
Email: dej@bangkokoa.com
Mr. Sumate Tanthuwanit
บริษัท โงวฮก จำกัด
Email: sumate@ngowhock.co.th
นายวิชาญ จิตร์ภักดี
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
Email: wichanj@scg.com
Mr. Pravit Prakitsri
บริษัท มิตรผลไบโอฟูเอล จำกัด
Email: pravitp@mitrphol.com
Mr. Niti Osathanugrah
บริษัท โอสถสภา จำกัด
Email: bangkokrinvest@gmail.com