ประวัติ

Directors of The Thai Chamber of Commerce 2019-2020

Advisor

นางกอบกาญจน์ นางกอบกาญจน์
บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด
Email: kobkarn@ttc.toshiba.co.th,
Asst.Pro.Dr.Thanawat Phonvichai
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
Email: thanavathp@yahoo.com,
Mr. Teerapong Chansiri
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Email: thiraphong.chansiri@thaiunion.com
Mr.Pramote Manuphibul
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
Email: promote@cpall.co.th
Mr. Puttipong Prasarttong-Osoth
บริษัท การบินกรุงเทพฯ จำกัด (มหาชน)
Email: panrawee@bangkokair.com
Mr. Phuwadit Preechanon
บริษัท กรชวัล 2002 จำกั
Email: phuvaditchamber@gmail.com
Dr. Vallop Kingchansilp
บริษัท รักษาความปลอดภัยกัทส์ อินเวสติเกชั่น จำกัด
Email: vallop@gutsgroup.com
Mr. Vikrom Kromadit
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
Email: varakorn@amata.com
Mr. Vibul Tuangsitthisombat
บริษัท นันยางการ์เม้นท์ จำกัด
Email: ben.t@nanyangtextile.com
Mr.Virat Sirisakulngam
บริษัท เอ พี เค ออโตพาร์ท 1988 จำกัด
Email: virat1296@gmail.com
Pol. Lt. Gen Visanu Prasarttong-Osoth
Jelaotap2642@gmail.com,
Email: สำนักกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
Mr. Suphachai Chearavanont
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Email: nantida_won@truecorp.co.th,
Dr. Somkiat Tangkitvanich
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
Email: somkiat@tdri.or.th, mek@tdri.or.th
Mr. Somchai Kraikrutee
บริษัท ขาวสอาด มอเตอร์ส จำกัด
Email: som.kari@gmail.com
Mr. Santi Viriyarungsarit
santi@karnngern.com,
Email: santi@karnngern.com,
Mr. Sara Lamsam
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
Email: sara@muangthai.co.th,
Mr. Surapon Vongvadhanaroj
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
Email: surapon@surapon.com
Mr.Surat Mekawarakul
CEO Mike Group
Email: toy_mike50@hotmail.com
Mr. Surin Tohtubtiang
บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน)
Email: surin@smilingfish.com
Mrs.Anuchida Chinsiraprapa
โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง
Email: anuchida_c@yahoo.com
Mrs. Sirina Chokwatana Pavarolarvidya
บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน)
Email: spavarolar@gmail.com
Mr. Satit Laosuwan
หอการค้าจังหวัดชัยนาท
Email: chainatchamber@gmail.com
รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์