ประวัติ

Directors of The Thai Chamber of Commerce 2019-2020

Honorary Director

Dr. Som Jatusipitak
บริษัท ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
Email: ykiangsiri@yahoo.com
Mr. Burin Hirunburana
บริษัท เคอร์รี่ อินเตอร์แนชั่นแนล โฮลดิ้งส์ จำกัด
Mr. Sukit Wanglee
บริษัท พูลผล จำกัด
Email: sukit@poonphol.com
Mr. Pipat Paniangvait
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
Email: pipat.p@mama.co.th
Dr. Savaraj Sachchamarga
บริษัท เจ เอฟ พี จำกัด
Email: savarajs@yahoo.com
Mr. Chatchai Boonyarat
บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน)
Email: chatchai@malee.co.th
Mr. Somkiat Anuras
บริษัท สแปนมารีน จำกัด
Email: somkiat@spanmarine.com