ประวัติ

Directors of The Thai Chamber of Commerce 2019-2020

Director

Mr. Chanin Donavanik
บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
Email: chanin@dusit.com
Mr. Harald Link
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
Email: haraldlink@bgrimmgroup.com
Mr. Arthakarn Trissanarungsee
บริษัท ดับบลิว.ซี.เอส.ซันชิโร่ (ประเทศไทย) จำกัด
Email: arthakarn@wcs-thailand.com
Mr. Smith Obayawat
บริษัท สำนักงานสถาปนิกกรุงเทพ จำกัด
Email: smith@bangkokarchitect.com
Mr. Pichai Chirathivat
บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำกัด
Email: chpichai@central.co.th
Dr. Prasarn Bhiraj Buri
บริษัท ปรินทร จำกัด
Email: prasarn.b@bhirajburi.co.th
Mr. Kris Nalamlieng
บริษัท ทูสปอตคอมมิวนิเคชั่น จำกัด
Email: kris@2-spot.com
นายชูชาติ เพ็ชรอำไพ
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด
Email: chuchat.p@muangthaicap.com
Mr. Anurut Vongvanij
บริษัท อังกฤษตรางู (แอลพี) จำกัด
Email: anurut@britishdispensary.com
นายรัฐพล ภักดีภูมิ
บริษัท เจเนอรัล อิเลคทรอนิค คอมเมอร์ช เซอร์วิสเซส จำกัด
Email: rathapol@gec.co.th
นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
Email: pui_wipawan@hotmail.com
Mr. Sombat Chinsukserm
บริษัท ชินวัฒนา จำกัด
Email: sombat_chin@hotmail.com
หจก. อุตรดิตถ์สตาร์ไอซ์
Email: kaveerat9@hotmail.com
Mr. Virath Tangpradit
บริษัท นครสวรรค์สยามโนวา(1985) จำกัด
Email: virath2494@gmail.com
Dr. Somsak Kajohnchalearmsak
บริษัท เจริญมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
Email: j.charoen@yahoo.com
นายเศกสรร ชนาวิโชติ
บริษัท วอลซูเปอร์สโตร์ จำกัด
Email: sakeson@walsuperstore.com
หอการค้าจังหวัดมาหสารคาม
Email: Suthin.mk@gmail.com
Mr.Sombat Somboonterdtana
หอการค้าจังหวัดสุรินทร์
Email: sombat.surinchamber@gmail.com
Mr.Somchart Pongpanakrai
หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี
Email: mheekoon@yahoo.com
นายวันชัย นิ้วประสิทธ์
วันชัยแมชชีนเนอรี
Email: wanchainewp@gmail.com
Mr. Teerachai Chutimant
หอการค้าจังหวัดกาญจนบุรี
Email: chutimant.teerachai8@gmail.com
Mr. Sumphan Pongpunnakul
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กนกรัตน์วัสดุภัณฑ์
Email: sumphan_ppnk@yahoo.com
Mr. Soonthorn Tanyawattanakul
บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด
Email: chonburi.ccb@gmail.com
Dr. Takkhaphob Ingtragul
หอการค้าจังหวัดนครนายก
Email: nayok9999@gmail.com
นายกวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล
หอการค้าจังหวัดสงขลา
Email: kawispong_mrk@hotmail.com
Mr. Salil Tohtubtiang
หอการค้าจังหวัดตรัง
Email: salilleng@gmail.com
Mr. Kannapong Limkanchana
หอการค้าจังหวัดยะลา
Email: yalachamber@hotmail.com
Mr. Akachai Wongworakul
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพทอง จังหวัดแพร่
Email: a66_akachai@hotmail.com
Mr. Anuwat Punchamapirom
บริษัท โกลบอล อะโกรเทรด จำกัด
Email: anuwat66@hotmail.com
Mr. Vittaya Virarut
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพศาลวิทยา
Email: virarut@gmail.com
นายวินัย มีชัย
หอการค้าจังหวัดอำนาจเจริญ
Email: Vinai_bonus@hotmail.com
Dr. Sathaphon Mongkhonsrisawat
โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น
Email: mongkhonsrisawat@hotmail.com
นายเกรียงไกร ด่านชัยวิจิตร
บริษัท ก.กรุงศรีเคหะการเกษตร จำกัด
Email: dan.kriangkrai@gmail.com
Mr. Vattana Rattanawong
หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา
Email: vatana2004@yahoo.com
Miss Warin Chinnawong
หอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช
Email: warin_chinnawong@hotmail.com
Mr. Suttichok Thongchumnum
หอการค้าจังหวัดพังงา
Email: phangnga_thechamber@hotmail.com
นายธีระชัย ศรีโพธิ์ชัย
หอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี
Email: bigtoo_to@gmail.com
Mr. Somchai Tonsrisakul
ร้านนุ๊ก สตูล
Email: somchai_goit@hotmail.com
Mr. Chatchai Virameteekul
บริษัท เอ็ม.ไทย กรุ๊ป จำกัด
Email: uwalumnil@hotmail.com
นายสุรพงษ์ เป้ากลาง
หอการค้าจังหวัดปทุมธานี